Rodalize- Jessa- Danica-Tyron Group 8

Rodalize- Jessa- Danica-Tyron Group 8

Saturday, December 8, 2012

Dinastiyang Shang

Dinastiyang Shang

Ang Dinastiyang Shang o Dinastiyang Yin ay ang itinuturing bilang isang pinakaunang totoongimperyo sa Tsina. Sa una, pinaniniwalaang isang alamat lang ang Shang, pero nang madiskubre ngmga Intsik na gumamit sila ng mga butong orakulo, dito napatunayang totoo ang Shang.Ito aynagtagal sa loob ng 1766 BCE hanggang 1122 BCE.Ang dinastiya ring ito ay pinamunuan niEmperador Tang. Isa nang halimbawa ng mga ambag nito ay ang paggawa ng mga kagamitangbronse,palayok,banga at ang pagbabasa ng emperador sa mga "oracle bone" para sa mganagpapahula ng hinaharap.


Sa aking natuklasan ang mga naiambag ng dinastiyang Shang ay ang pagkatuto na meron palangalipin at pinuno noon dahil kung ndi nila ito natuklasan hindi natin malalaman kung gaano kahalgaang pamumuno at pagsisilbi na ginagawa din ngayonSa panahong din ito painaunlad din nila ang pagtatanim
-
>Paggamit ng TANSO
->Paggamit ng Elepante & karwaheng hila ng kabayo bilang mga sasakyang pandigma
->Sistemang irigasyon
->nagimbento ng kalendaryong LunarQuestions about the Shang Dynasty?

1) who founded the shang dynasty?


2)what were the social classes of the Sui dynasty like. and what was the langlage of the Sui dynasty?

3)social classes of the Qin dynasty?

4) anything you can find about the Tang dynasty?

5)religion of the Ming dynasty?
Answers:
1. The Shang dynasty is believed to have been founded by a rebel leader who overthrew the last Xia ruler. Its civilization was based on agricultu
2. Short-lived Chinese dynasty that unified northern and southern China after centuries of division. Under the Sui, the cultural and artistic renaissance that was to reach its height under the succeeding Tang dynasty was set in motion. the language was Tang koinere, augmented by hunting and animal husbandry.
3. Sovereigns of Qin Dynasty
Note: King Zhaoxiang of Qin had already been ruling Qin for 51 years when Qin annihilated the Zhou Dynasty; however the other six warring states were still independent regimes. Historiographers thus used the next year (the 52nd year of King Zhaoxiang of Qin) as the official continuation from Zhou Dynasty.
4. The Tang Dynasty was an imperial dynasty of China preceded by the Sui Dynasty and followed by the Five Dynasties and Ten Kingdoms Period. It was founded by the Li family, who seized power during the decline and collapse of the Sui Empire. The dynasty was interrupted briefly by the Second Zhou Dynasty when Empress Wu Zetian seized the throne, becoming the first and only Chinese empress regent, ruling in her own right.


5.religious denominations in the Ming included the ancient native ideology of Daoism (Taoism) and foreign originated Buddhism, although distinct Chinese Buddhism had long since developed...................................

No comments:

Post a Comment